Zdroj obrázku: reality.idnes.cz

Úplně stručně, pro ty, co neradi čtou nebo nemají mnoho volného času

Na těchto stránkách se dozvíte o

  • myšlenkách na vytvoření komunity jedinců s postižením i bez postižení, ve které si navzájem budeme vážit jeden druhého, s ohledem na jedinečnost každého
  • využití prostoru statku, který nabízí různé možnosti uplatnění pro každého z komunity, benefity: klidnější prostředí, dostatek přírody a čerstvého vzduchu
  • bio zemedělství jako součásti statku: sad (ovoce), záhony (zelenina, bylinky, okrasné rostliny), řemeslné dílny, pečení kváskového chleba, sladkých i slaných, převážně veganských dobrot - a třeba také cokoliv jiného, co se během cesty k cíli bude nabízet jako vyhovující 
  • fungování statku formou týdenního/denního stacionáře (než se podaří dosáhnout dlouhodobých cílů půjde spíše o pomoc rodinám s jedinci s postižením - odlehčovací služby, osobní asistence, shánění kontaktů, psaní projektových záměrů, shánění dotací, sponzorů)
  • dalších vizích: pořádání workshopů, přednášek, kulturních akcí pro veřejnost, využití prvků terapií (arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, ...), Trochu jiný catering (společně s jinak obdarovanými pomáhat jako catering na svatbách, firemních akcích, oslavách, ...), pořádání letních táborů

Co nyní potřebujeme?

  • navázat kontakty s lidmi, kteří by se do realizace projektu chtěli také zapojit, vůbec nemusí jít o lidi, kteří mají zkušenosti s lidmi s postižením, stačí dostatek empatie a nadšení
  • spojit se s lidmi, kteří podobný projekt také rozjížděli a jsou ochotní podělit se s námi o zkušenosti a cenné rady
  • vyplnit mezery v oblastech psaní projektových záměrů, shánění dotací, zakládání neziskových organizací (kdokoliv bude vědět o někom, kdo by v této oblasti byl kovaný, nechť se prosím ozve)
  • sdílet, sdílet, sdílet - ať už tuto vizi, nebo jakékoliv připomínky, poznatky, nadšení, cokoliv - pomožte nám oslovit co nejvíce lidí